Een democratie is gebaat bij een soepele wisselwerking tussen samenleving en overheid en daarbij zijn het publieke debat en ruimte voor de mening van burgers van groot belang. Design en journalistiek kunnen daarin een veel grotere en belangrijkere rol spelen dan ze nu doen.

Tot op heden wordt hun impact voornamelijk bepaald door het grootste bereik. Vaak wordt daarbij vergeten dat publieke aandacht niet hetzelfde is als importantie. Paradoxaal genoeg verschansen design en journalistiek zich tegelijkertijd meer en meer in bastions voor de happy few, waardoor de afstand met het publiek alleen maar groter wordt.

Om een hernieuwd contact met het publiek te bewerkstelligen en er tegelijk voor te zorgen dat het publiek op de hoogte blijft van relevante maatschappelijke kwesties, is een nieuw type vakgebied noodzakelijk. Design en journalistiek zijn in staat om dit vakgebied samen te laten ontstaan door relevante inzichten, verrassende invalshoeken, sterke vormgeving en betrouwbare informatie samen te smeden tot één geheel: Designalism.

De combinatie van design en journalistiek, door ACED Designalism gedoopt, staat nog relatief in de kinderschoenen. Bij het publiek, maar ook bij veel insiders bestaat nog weinig kennis over dit groeiende fenomeen en een specifiek domein voor dit nieuwe vakgebied ontbreekt. Het publiek wordt nog steeds apart bediend door beide disciplines. Design bereikt haar publiek nog steeds via traditionele culturele platforms en werken en projecten circuleren hoofdzakelijk binnen het artistieke circuit. Journalistieke producties vinden hun weg naar het publiek doorgaans nog steeds via traditionele kanalen.

Vanwege de even uitvoerige als uiteenlopende mogelijkheden die de combinatie van design en journalistiek biedt, maakt ACED zich sterk voor Designalism als een nieuw domein op het snijvlak van design en journalistiek.